Terminowość
Terminowość
Kompleksowa <br>obsługa
Kompleksowa
obsługa
indywidualne <br>podejście
indywidualne
podejście

jak wygląda współpraca
i ile to kosztuje?

Biuro zawiera z klientem umowę, która dokładnie precyzuje zasady współpracy, w tym zakres świadczonych usług i terminy ich wykonania. Aby zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług oraz zapewnić wzajemnie satysfakcjonującą współpracę określa się przejrzyste i proste zasady. W ustalonych terminach klient przekazuje dokumentację do biura lub biuro odbiera dokumentację u klienta. Biuro przekazuje klientowi, w zależności od zakresu usług, wyliczone listy płac, informacje o wysokości składek ZUS, informacje o wysokości podatków oraz po rozliczeniu miesiąca, klient na żądanie otrzymuje wydruki/zestawienia/uproszczony bilans. 

Ze względu na różnorodność działalności klientów, biuro nie stosuje sztywnego cennika, a opłata za usługi ustalana jest indywidualnie z każdym klientem. Niemniej jednak, rozliczenie KPiR rozpoczyna się od 100 zł netto miesięcznie, pełna księgowość od 400 zł netto, prowadzenie ewidencji VAT to 100 zł netto, natomiast prowadzenie kadr i płac to 50 zł netto miesięcznie za pracownika. Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma rodzaj prowadzonej działalności, branża, ilość dokumentów księgowych, liczba zatrudnionych pracowników oraz świadczone przez biuro usługi dodatkowe. Dlatego zapraszamy do kontaktu w celu indywidualnej wyceny. 

Kontakt

  Biuro Rachunkowe Magdalena Nowak
ul. Kościuszki 34b
38-300 Gorlice
  788 151 210