Ryczałt
ewidencjonowany

- sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
- wyliczenie zobowiązania podatkowego
- prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- sporządzanie zeznania rocznego